:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ประกาศ จ้างสแกนเอกสาร(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) จำนวน 1 งาน วิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 3 พ.ค. 2564

รายละเอียด:


file