:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ประกาศกำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณเชื้อเพลิงในรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ลงประกาศ: 4 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


file