:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564 การจ้างโครงการสูบน้้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผผลิตด้านการเกษตรแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า 45,000 วัตต์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ลงประกาศ: 28 ก.ย. 2564

รายละเอียด: