:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1 รายการ

วันที่ลงประกาศ: 20 เม.ย. 2565

รายละเอียด: .


file