:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
กองช่าง
นายสัมฤทธิ์ สุทธคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
วิศวกรโยธา ปก/ชก
นายพิษณุ ผิวมณี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธกาญจน์ กองแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติพงศ์ จันทร์เที่ยง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา