พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
21-12-2021     ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด :
พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 เป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังคงกำหนดอัตราในการจัดเก็บเหมือนกับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info