ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
03-11-2021     ผู้ประกาศ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง มาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info