ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ และกฏกระทรวงการจัดเก็บของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
20-12-2021     ผู้ประกาศ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่อยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ และกฏกระทรวงการจัดเก็บของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info