ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) ครั้งที่1 ประจำปี 2565
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
30-11-2021     ผู้ประกาศ : งานแผนและงบประมาณ
รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ให้ผู้มีรายการทรัพย์สินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงได้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ที่ดิน ของตนเอง ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในวันเวลาราชการและช่องทางอื่นๆ ทางเว็ปไซด์ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และ Facebook เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 053106896
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info