#ประกาศแจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในวันที่ 10 กันยายน 2563
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
10-09-2020     ผู้ประกาศ : งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด :
#ประกาศแจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายครับ
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info