การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
ไฟล์ประกอบ :
ไม่พบไฟล์ประกอบ
วันที่ประกาศ :
28-07-2020     ผู้ประกาศ : admin
รายละเอียด :
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info