ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง(รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ)
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
09-03-2020     ผู้ประกาศ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์แสดงความคิดเห็นและหรือข้อเสนอแนะให้จัดทำเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่(สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐) ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info