ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
31-01-2020     ผู้ประกาศ : admin
รายละเอียด :
ตามที่ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตามไฟล์เอกสารดังนี้

Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info