จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก(2)
ไฟล์ประกอบ :
ดาว์นโหลดไฟล์
วันที่ประกาศ :
27-02-2020     ผู้ประกาศ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :
จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก(2)
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info