Un title page
 
  อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่5 บ้านปางแฟน

      ด้วยวันที่14 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงโดยนายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่5 บ้านปางแฟน (ชุมชนบ้านปางแดง)และพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ (ชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น) ทั้งนี้เพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่...ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info