Un title page
 
  เสนอการดำเนินงาน(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

      ด้วยวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นี้ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยนายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย โขนงนุช หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และคณะในการพบปะและแนะนำโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลป่าเมี่ยง ตลอดจนนำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้แก่เทศบาลและผู้รับจ้างได้รับทราบ ณ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info