Un title page
 
  ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับผิวทาง

      ด้วยวันที่ 30 กันยายน 2564 นายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับผิวทาง บริเวณ ถนนหน้าวัดห้วยหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าเมี่ยง พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทีมงานขอประมวลภาพการลงพื้นที่มาฝากกัน

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info