Un title page
 
  ลงพื้นที่ให้บริการ รับชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม และ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี

      ด้วยวันที่ 5 มีนาคม 2564 กองคลัง โดยงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ลงพื้นที่ให้บริการ รับชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม และ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี เพื่อเป็นการทำงานในเชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ได้ชำระภาษีตามกำหนด ทีมงานขอประมวลภาพการให้บริการนอกสถานที่มาฝากกัน..
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2021 by smebusiness.info