Un title page
 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

      ด้วยวันที่ 7 สิงหาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในพื้นที่ บริเวณ ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ระหว่าง กม.32 - 40 และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 200 ชุด พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ โดยมี อำเภอดอยสะเก็ด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 อุทยาแห่งชาติแม่ตะไคร้ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่..ทีมงานขอประมวลภาพมาฝากกัน..แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info