Un title page
 
  ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร

      ด้วยวันที่6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้ประสาน ไปยังแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรเข้าเคลียพื้นที่ถนน ม.1 จากเหตุดินสไลด์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่..ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกันแสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info