Un title page
 
  อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1

      ด้วยวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง ทำให้ ดินสไลด์ ต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าโค่น หลายจุดในพื้นที่ ซึ่ง ในพื้นที่ ม.1 บ้านปางอั้น ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ทำให้ระบบไฟฟ้าถูกตัด ประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเส้นทาง เพื่อสัญจรไปมาได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าแก้ไขได้ทันท่วงทีเนื่องจาก ถนนทางเบี่ยงถูกตัดขาด ทำให้ลำเลียงวัสุดอุปกรณ์ไม่ได้..ซึ่งในวันนี้ 5 สิงหาคม 2563 เป็นโอกาสดีที่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการช่วยเหลือ จากเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด ซึ่งใช้เส้นทางเดินรถ จากตำบลเทพเสด็จ เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ทีมงานขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมแรงกันในการปฏิบัติงานให้ลุล่วงสามารถใช้เส้นทางและมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ...ขอประมวลภาพการปฏิบัติงาน มาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info