Un title page
 
  พ่นหมอกควันและละอองฝอยในพื้นที่หมู่ที่3 บ้านแม่หวาน

      ด้วยวันที่23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นหมอกควันและละอองฝอยในพื้นที่หมู่ที่3 บ้านแม่หวาน...เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดมิให้เกิดขึ้นในพื้นที่...ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน..
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info