Un title page
 
  ประมวลภาพการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด ทำการปักเสาเสาไฟฟ้าซึ่งล้มบริเวณกม 27+600สะพาน

      27 มิถุนายน 2563 ประมวลภาพการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอยสะเก็ด ทำการปักเสาเสาไฟฟ้าซึ่งล้มบริเวณกม 27+600สะพาน.สาเหตุจากฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมา... และดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info