Un title page
 
  เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สภ.ดอยสะเก็ด

      ด้วยวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ทต.ป่าเมี่ยง ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในการตรวจบูรณาการจุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สภ.ดอยสะเก็ด ตามนโยบายของภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป มา โดย แบ่ง ทีมงาน เป็น 3 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งนี้ ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน..
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info