Un title page
 
  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดโครงการKICK OFF จิตอาสาพัฒนารณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

      ด้วยวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้จัดโครงการKICK OFF จิตอาสาพัฒนารณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง โดยมีผู้นำท้องที่ แกนนำในพื้นที่ อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี และมอบทรายอะเบท ให้กับแกนนำเพื่อนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ พร้อมทั้งปล่อยขบวนKICK ... ดูเพิ่มเติม


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info