Un title page
 
  ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าดอยสะเก็ด แจ้งดับไฟฟ้าเพื่ิอปฏบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงเพื่อขยายถนน

      ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าดอยสะเก็ด แจ้งดับไฟฟ้าเพื่ิอปฏบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงเพื่อขยายถนน บริเวณหน้าอุทยานแม่ตะไคร้ ในวันพุธที่ 3 มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ถึง 16.30 น. พื้นที่ไฟดับ ตั้งแต่โรงยิมกีฬาบ้านแม่หวาน ถึง บ้านปางแฟน #จึงขออภัยในความไม่สะดวก

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info