Un title page
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องเป่าลม เข้าปฏิบัติงาน

      ด้วยบ่ายวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ทต.ป่าเมี่ยง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม บริเวณ ทางเชื่อมต่อไปยังบ้านสหกรณ์ ทั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องเป่าลม เข้าปฏิบัติงาน เพื่อมิให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง..ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง...

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info