Un title page
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ ดับไฟป่า

      ประมวลภาพการปฏิบัติงานดับไฟป่า เช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 ทต.ป่าเมี่ยง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บริเวณ หมู่ที่ 4 (ชุมชนบ้านแม่วอง) ทั้งนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ ดับไฟป่าเพื่อมิให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง..ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน..


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info