Un title page
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เติมน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4

      ด้วยวันที่ 20 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เติมน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน..แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info