Un title page
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดับไฟป่า

      ด้วยบ่ายวันที่ 17 เมษายน 2563 ทต.ป่าเมี่ยง ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกุ่ม(บริเวณชุมชนบ้านโป่งดิน) ทั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานดับไฟป่าเพื่อมิให้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง..ทีมงานขอนำภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน...
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info