Un title page
 
  หารือการจัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

      ด้วยวันที่ 11 มีนาคม 2563 กองการศึกษาฯ ได้กำหนดจัดประชุมหารือในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบยกเลิกการจัดงานประเพณีในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID -19 และยังประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนดูแลตัวเองเมื่อเข้าไปยังที่ชุมชนโดยสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ..แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info