Un title page
 
  ร่วมประชุมประชาคม

      ด้วยเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทต.ป่าเมี่ยง ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info