Un title page
 
  ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย

      ด้วยวันที่ 9 มีนาคม 2563 กองคลัง โดยงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ลงพื้นที่บริการรับชำระภาษีป้ายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน ขอขอบคุณผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับ....
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info