Un title page
 
  ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

      ด้วยวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทต.ป่าเมี่ยง นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ทีมงานขอประมวลภาพมาฝากกัน...
แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info