Un title page
 
  ปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

      ด้วยวันที่ 16 กันยายน 2562 ทต.ป่าเมี่ยง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นสารเคมี ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ขอประมวลภาพการปฏิบัติหน้าที่มาฝากกัน...

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info