Un title page
 
  ร่วมกิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ

      วันที่ 1 กันยายน 2562 วัดพระบาทปางแฟน ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ รายการ "รถด่วนขบวนพิเศษ"และ อปต.ป่าเมี่ยง - เทพเสด็จ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมฟังเทศน์ในช่วงเข้าพรรษา โดยมีประชาชนทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ร่วมอำนวยความสะดวกอาทิจัดสถานที่ รับลงทะเบียน จราจร และร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ทีมงานขอประมวลภาพบรรยากาศมาฝากกัน...

แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info