Un title page
 
  ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ปี62

      ด้วยอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันกำหนดจัดงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ซึงในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำท้องที่ แกนนำ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้นำเสนอวัดปางอั้น ชมโบสถ์มหาอุตม์ ขอพรหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นของดีในตำบลป่าเมี่ยง ทีมงานขอประมวลภาพมาฝากกัน...


แสดงความเห็นบน Facebook
Un title page
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6895 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
Last Update 2018 by smebusiness.info