:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ภ.ด.ส.1 ปี2565 13 ม.ค. 66
2 ภ.ด.ส.7 ปี2565 13 ม.ค. 66