:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ติดต่อเรา

 
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
257 หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-106896   โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 061-268-1119
E-mail : saraban@pamiang.go.th
Website : www.pamiang.go.th 
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

แผนที่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น