:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ศาลเจ้าพ่อเต๋จ๊ะ เจ้าแม่นางเฟย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของหมู่บ้านโป่งกุ่ม

5 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร