:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตสามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) รายละเอียดจามเอกสารแนบ

28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร