:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด: ด้วยวันที่ 2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยกองช่างลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปางอั้น หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านแม่หวานและหมู่ที่ 6 บ้านโป่งสามัคคี เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว ไฟฟ้าขัดข้องแสงสว่างไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริเวณจุดต่างๆได้มีไฟฟ้าส่องสว่างในยามค่ำคืนได้อย่างทั่วถึง ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร