:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ลงพื้นที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะกิจการร้านค้ารวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมภาษีป้าย

8 มี.ค. 2565

รายละเอียด: ด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2565 กองคลัง โดย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะกิจการร้านค้ารวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมภาษีป้ายให้กับสถานประกอบการร้านค้าในพื้นที่ทีมงานขอประมวลภาพมาฝากกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร