:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ประชุมเพื่อจัดทำร้างแผนการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะการพัฒนาท้องถิ่น

28 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่28 กันยายน 2565เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมเพื่อจัดทำร้างแผนการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะการพัฒนาท้องถิ่น..โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร