:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ลงพื้นที่ในการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ โรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

26 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 26 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ในการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และ โรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร