:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ลงพื้นที่ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ม.2 บ้านห้วยหม้อ

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ ม.2 บ้านห้วยหม้อ ทีมงานขอประมวลภาพการปฏิบัติงานมาฝากกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร