:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: โครงการ สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565

17 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

ด้วยวันที่17 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง โดยนายสุจินต์ แสงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง พร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 ซึ่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระสังฆาธิการและผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรม บริเวณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 200 รูป การประกวดขบวนแห่งเครื่องสักการะและศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอำเภอดอยสะเก็ด ตลอดจนการสาธิตการทำอาหารท้องถิ่น และกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งพิธีรดน้ำพระสังฆาธิการ และ ผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ทีมงานขอประมวลภาพกิจกรรมมาฝากกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร