:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ

17 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2565
นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง ณ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เวลา 10.00 น. ในการนี้ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ในการเยี่ยมชมสถานที่และจุดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ ทั้งนี้จากการต้อนรับดังกล่าว นายสุจินต์ แสงแก้ว ได้หารือในที่ประชุมซึ่งมีผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน หารือในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ รวมถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อนำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ทีมงานขอประมวลภาพบรรยากาศมาฝากกัน...

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร