:
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5310-6896 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-1268-1119

ชื่อ: ตรวจสอบความหนาแน่นของถนน

5 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง นำคณะกรรมการตรวจการจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางเหล่าอีเจี๊ยบ และสายทางบวกควาย ลงพื้นที่เพื่อทำการกำหนดตำแหน่งในการเจาะตรวจความหนาแน่นของถนน ทั้ง 2 เส้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีจากภายนอกได้แก่ นายสุวิน แสงแก้ว และนายอุ่นเรือน ขันแก้ว ร่วมกำหนดตำแหน่งในการเจาะเพื่อตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทีมงานขอเก็บตกภาพการลงพื้นที่มาฝากกัน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร