เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร / เบอร์แฟกซ์ >>> 053 - 389164 / 053 - 389220