เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 257 ม.4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 – 106895 โทรสาร : 053 - 389220 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 061 - 2681119